www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSOCIÁLNÍ SLUŽBY

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

EDLiT s. r. o. je společnost akreditovaná MPSV k provádění dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dovolujeme si Vám nabídnout akreditované vzdělávací moduly, určené sociálním pracovníkům (§ 111) a pracovníkům v sociálních službách (§ 116, odst. 9).

Nabídku všech vzdělávacích programů nalezenete zde 

 

Re/kvalifikační kurzy

EDLiT s. r. o. je také akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí k provádění re/kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 37 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Reference

Městský úřad Třinec

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Fond dalšího vzdělávání, p. o. provedlo v naší společnosti dne 15. 01. 2015 dobrovolný audit.

O výsledcích auditu zjistíte více zde.