www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSOCIÁLNÍ SLUŽBY

Aktuálně nabízíme:

Předsudky v sociální práci

Specifika práce s drogově závislými klienty

Psychohygiena pro zaměstnance sociálních služeb

Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb

Úvod do prevence syndromu vyhoření

Šetrná sebeobrana

Hodnocení pracovníků v sociálních službách

Rozhovor jako nástroj individuálního plánování

Etika v práci s klientem sociálních služeb

 

Re/kvalifikační kurzy

EDLiT s. r. o. je také akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí k provádění re/kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 37 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Reference

Městský úřad Třinec

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Fond dalšího vzdělávání, p. o. provedlo v naší společnosti dne 15. 01. 2015 dobrovolný audit.

O výsledcích auditu zjistíte více zde.