www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPředsudky v sociální práci - NOVINKA

akreditace MPSV č. A2020/09230-SP/PC

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (sociální péče)
  • pracovníky v sociálních službách (sociální péče) vč. neformálních pečovatelů.

Kurz nabízí základní seznámení s problematikou předsudků v kontextu výkonu práce v sociálních službách. Kurz přiblíží účastníkům z teoretického hlediska pojmy předsudek, diskriminace, stereotyp, bude se zabývat vznikem předsudků, jejich konstruktivními i destruktivními aspekty. Skrze práci s kazuistikami z praxe a doplňující výkladem bude nabídnuta účastníkům kurzu příležitost pojmenovat si své vlastní předsudky a reálné možnosti práce s nimi. Absolvent kurzu získá nabídku, jak pracovat předsudky, bude mít rozšířené povědomí o častých i tabuizovaných předsudcích v sociální práci. V souvislosti s vlastní kapacitou sebenáhledu si uvědomí své vlastní předsudky a jejich konstruktivní i destruktivní následky pro vykonávanou práci i svůj osobní pocit spokojenosti.

 

Termín: 29. 4. 2021

8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce

prezenčně nebo on-line (bude upřesněno)

Mgr. Martina Mikesková
8 - 9 osob - 1300,- Kč/os
10 a více osob - 1100,- Kč/os
12 000,-/uzavřený kurz do 9 os.
14 000,-/uzavř. kurz 10 - 20 os.
 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!