www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPředsudky v sociální práci

akreditace MPSV č. A2020/09230-SP/PC

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (sociální péče)
  • pracovníky v sociálních službách (sociální péče) vč. neformálních pečovatelů.

Kurz nabízí základní seznámení s problematikou předsudků v kontextu výkonu práce v sociálních službách. Kurz přiblíží účastníkům z teoretického hlediska pojmy předsudek, diskriminace, stereotyp, bude se zabývat vznikem předsudků, jejich konstruktivními i destruktivními aspekty. Skrze práci s kazuistikami z praxe a doplňující výkladem bude nabídnuta účastníkům kurzu příležitost pojmenovat si své vlastní předsudky a reálné možnosti práce s nimi. Absolvent kurzu získá nabídku, jak pracovat předsudky, bude mít rozšířené povědomí o častých i tabuizovaných předsudcích v sociální práci. V souvislosti s vlastní kapacitou sebenáhledu si uvědomí své vlastní předsudky a jejich konstruktivní i destruktivní následky pro vykonávanou práci i svůj osobní pocit spokojenosti.

 Termín konání:

 Otevřený kurz– termín bude upřesněn 
 Uzavřený kurz– místo a konání dle dohody

 Harmonogram  výuky:

 8 vyučovacích hodin 
 Jednodenní vzdělávací akce

 Místo konání:

 Třinec – bude upřesněno

 Lektor:

 Mgr. Monika Sikorová

 Cena kurzu:

 1400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné   organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!