www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxRozhovor jako nástroj individuálního plánování

akreditace MPSV č. A2020/0921-SP/PC

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě),
  • pracovníky v sociálních službách (včetně neformálnch pečovatelů),

Obsah kurzu je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti individuálního plánování s důrazem na rozhovor jakožto metodu, která představuje stěžejní nástroj individuálního plánovaní. Pozornost bude věnována dílčím krokům individuálního plánování a jejich významu z hlediska naplňování cílů poskytované služby s ohledem na standardy sociální služby. Cíleno bude na takové aspekty profesionálně vedeného rozhovoru, které jsou z hlediska individuálního plánování klíčové, budou uváděny skrze výklad, ilustrativní kazuistiky i praktický nácvik.

 Termín konání:

 Otevřený kurz – termín bude upřesněn
 Uzavřený kurz – místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:

 8 vyučovacích hodin

 Jednodenní vzdělávací akce

 Místo konání

 Třinec – bude upřesněno

 Lektor:

 Mgr. Martina Mikesková

 Cena kurzu:

 1300,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné organizace

 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!