www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxÚvod do prevence syndromu vyhoření

akreditace MPSV č. A2020/0924-SP/PC/VP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů),
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Kurz se snaží vtipnou a nenásilnou formou přiblížit pojmy jako zátěž, únava. Pracuje se s příklady z osobního a pracovního života frekventantů, na nichž se snaží lektor ukázat principy syndromu vyhoření. Část kurzu je věnována nacházení a uvědomění si vlastních zdrojů, které vedou k prevenci syndromu vyhoření. Absolvent kurzu porozumí pojmům stres, zátěž, syndrom vyhoření. Bude schopen reflektovat svou vlastní situaci v kontextu vyhoření, získá znalost přičin a symptomů, dokáže se zorientovat v hledání vlastních zdrojů a možností změny, nabídky forem řešení. Seznámí se se základními relaxačními technikami.

 Termín konání:

 Otevřený kurz– termín bude upřesněn 
 Uzavřený kurz
– místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:

 16 vyučovacích hodin 
 Dvoudenní vzdělávací akce

 Místo konání

 Třinec, učebna EDLiT

 Lektor:

 Bc. Pavel Matula

 Cena kurzu:

 2400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!