www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxŠetrná sebeobrana

akreditace MPSV č. A2020/1232-SP/PC/PP/VP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů),
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Kurz jr vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek - teoretické východisko daného problému, zkušeností z praxe jednotlivých frekventantů a praktický nácvik dovednsotí. V první části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s klientem, vždy v daném kontextu. K tomu se v kurz přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u uživatele, klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Součástí je i nácvik praktickcýc dovedností v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s uživatelem, klientem ocitá.

Termín konání:

 Podzim 2022 - termín bude upřesněn

Harmonogram výuky:

 16 vyučovacích hodin 
 Dvoudenní vzdělávací akce

Místo konání:

 Třinec – bude upřesněno

Lektor:

 Bc. Pavel Matula

Cena kurzu:

 2400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu

 

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!