www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSpecifika práce s drogově závislými klienty
(úvod do problematiky)

                                                 akreditace č.A2023/0953-SP/PC

 

Program je určen pro: 

  • sociální pracovníky
  • pracovníky v sociálních službách

Obsah kurzu je zaměřen na specifika práce s drogově závislými klienty. Kurz představí účastníkům základy problematiky závislostního chování, pojem toxikomanie, příčiny a druhy závislosti a taktéž důsledky závislostí (somatické, psychické, sociální). Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi prevence závislosti (primární, sekundární a terciální prevence). Účastníci dále získají komplexní vědomosti o způsobech léčení klientů závislých na drogách (zdravotní služby, sociální služby, adiktologické péče, následná péče). V rámci prevence si účastníci také osvojí vhodné způsoby citlivé komunikace se závislými klienty s ohledem na druh a fázi závislosti. Kromě závěrečné reflexe celého programu budou mít účastníci v závěru možnost diskuse a také obdrží konkrétní rady a doporučení, kde je možné se obracet pro odborné poradenství.

 

Termín konání:

Otevřený kurz - termín bude upřesněn
 Uzavřený kurz –
místo a konání dle dohody

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

Třinec nebo dle dohody

Lektorka: Bc. Pavel Matula, DiS.
Cena kurzu: 1400,- Kč
Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné  organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!