www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxETIKA V PRÁCI S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV č. A2020/0925-SP/PC/VP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách vč. neformálních pečovatelů
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci

Kurz nabídne účastníkům prostor pro individuální i skupinové zamyšlení se nad tématy, která se vztahují k oblasti etiky při práci s klienty sociálních služeb. Teoretickým zázemí pro kurz bude zejména Etický kodex sociálního pracovníka České republiky a standardy sociálních služeb související s tématem etiky. Pozornost bude věnována pojmům etika, morální hodnoty, poslání, specifikům vztahu klient – pracovník, moc, lidská důstojnost, diskrétnost, sebereflexe a seberozvoj, střet zájmů, práva klientů, atd. Účastníkům kurzu budou předloženy kazuistiky zahrnující situace různorodých etických dilemat, současně bude pracováno s jejich individuálními dilematy s ohledem na konkrétní cílovou skupinu, se kterou se při výkonu profese setkávají.

 Termín konání:

Otevřený kurz – termín bude upřesněn
Uzavřený kurz –
místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:

 8 vyučovacích hodin
 Jednodenní vzdělávací akce

 Místo konání

 Třinec – bude upřesněno

 Lektor:

 Mgr. Martina Mikesková

 Cena kurzu:

 1400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!