www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxETIKA V PRÁCI S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV č. A2020/0925-SP/PC/VP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách vč. neformálních pečovatelů
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci

Kurz nabídne účastníkům prostor pro individuální i skupinové zamyšlení se nad tématy, která se vztahují k oblasti etiky při práci s klienty sociálních služeb. Teoretickým zázemí pro kurz bude zejména Etický kodex sociálního pracovníka České republiky a standardy sociálních služeb související s tématem etiky. Pozornost bude věnována pojmům etika, morální hodnoty, poslání, specifikům vztahu klient – pracovník, moc, lidská důstojnost, diskrétnost, sebereflexe a seberozvoj, střet zájmů, práva klientů, atd. Účastníkům kurzu budou předloženy kazuistiky zahrnující situace různorodých etických dilemat, současně bude pracováno s jejich individuálními dilematy s ohledem na konkrétní cílovou skupinu, se kterou se při výkonu profese setkávají.

 

Termín: 25. 11. 2021

8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce

prezenčně

Mgr. Martina Mikesková
1300,- Kč/os
12 000,-/uzavřený kurz do 9 os.
14 000,-/uzavř. kurz 10 - 20 os.
 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!