www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE PRO ZAMĚSTNANCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV č. A2020/0920-SP/PC/VP

Obsahem kurzu bude seznámení s častými diagnózami v oblasti duševního zdraví. Pozornost bude věnována duševním poruchám a poruchám chování dle aktuálního systému Mezinárodní klasifikace nemocí tzv. MKN. Uvedené poruchy budou zmíněny také v kontextu systému DSM V (diagnosticko – statistický manuál duševních poruch). Oba uvedené systémy jsou stěžejním podkladem pro diagnostiku duševních onemocnění v ČR. U jednotlivých diagnóz budou zmíněna základní diagnostická kritéria v kontextu konkrétního lidského chování a prožívání či specifické kazuistiky, současné budou předkládány otázky vedoucí k diferenciální diagnostice. Podrobnější pozornost bude věnována cíleně diagnózám, se kterými se zaměstnanci sociálních služeb mohou setkávat u svých klientů. Cíleno bude k tématu, jaké požadavky kladou specifika na straně klienta dané diagnózou na formu poskytované služby a přístup stran sociálního pracovníka.

Termín: 27. 5. 2021

8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce

prezenčně nebo on-line (bude upřesněno)

Mgr. Martina Mikesková
8 - 9 osob - 1300,- Kč/os
10 a více osob - 1100,- Kč/os
12 000,-/uzavřený kurz do 9 os.
14 000,-/uzavř. kurz 10 - 20 os.
 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!