www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE PRO ZAMĚSTNANCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV č. A2020/0920-SP/PC/VP

Obsahem kurzu bude seznámení s častými diagnózami v oblasti duševního zdraví. Pozornost bude věnována duševním poruchám a poruchám chování dle aktuálního systému Mezinárodní klasifikace nemocí tzv. MKN. Uvedené poruchy budou zmíněny také v kontextu systému DSM V (diagnosticko – statistický manuál duševních poruch). Oba uvedené systémy jsou stěžejním podkladem pro diagnostiku duševních onemocnění v ČR. U jednotlivých diagnóz budou zmíněna základní diagnostická kritéria v kontextu konkrétního lidského chování a prožívání či specifické kazuistiky, současné budou předkládány otázky vedoucí k diferenciální diagnostice. Podrobnější pozornost bude věnována cíleně diagnózám, se kterými se zaměstnanci sociálních služeb mohou setkávat u svých klientů. Cíleno bude k tématu, jaké požadavky kladou specifika na straně klienta dané diagnózou na formu poskytované služby a přístup stran sociálního pracovníka.

 Termín konání:

 Otevřený kurz – termín bude upřesněn 
 Uzavřený kurz – místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:

 8 vyučovacích hodin 
 Jednodenní vzdělávací akce

 Místo konání

 Třinec – bude upřesněno

 Lektor:

 Mgr. Martina Mikesková

 Cena kurzu:

 1400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné   organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!