www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPsychohygiena pro zaměstnance
sociálních služeb

akreditace MPSV č. A2020/0922-SP/PC/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách vč. neformálních pečovatelů.

Kurz nabízí podrobnější seznámení s problematikou psychohygieny v kontextu výkonu práce v sociálních službách. Pozornost bude věnována fenoménům jako jsou stres a syndrom vyhoření mj. skrze komplexnější bio-psycho-sociální pohled. V průběhu kurzu budou mít účastníci příležiost podrobněji mapovat typické a vlastní individuální prožívání zátěžových situací, identifikovat konstruktivní (psychohygienické) a destruktivní způsoby zvládání zátěžových situací. Součástí kurzu bude vstupní teoretické a praktické seznámení s realaxačními technikami zahrnující např. nácvik pozorování dechu a Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, imaginace. Kurzu bude zahrnovat dále nácvik zkiidňujícího dýchání a úvodní lekcí jógy (zvládnou všichni bez ohledu na fyzické dispozice, jednoduché protahující cviky v leže a sedě zaměřené na rozvoj dýchání a uvolňování těla). Účastníci kurzu si zpracují svůj individuální plán ochrany duševního zdraví

Termín konání:

23. - 24. 11. 2021

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

Místo bude upřesněno

Lektorka: Mgr. Martina Mikesková
Cena kurzu:

2 600,- Kč/osoba
24 000,- Kč/uzavřený kurz (max 9 osob)
27 000,- Kč/uzavřený kurz (max. 15 osob)

   

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • malé občerstvení

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!