www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPsychohygiena pro zaměstnance
sociálních služeb

akreditace MPSV č. A2020/0922-SP/PC/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě)
  • pracovníky v sociálních službách vč. neformálních pečovatelů.

Kurz nabízí podrobnější seznámení s problematikou psychohygieny v kontextu výkonu práce v sociálních službách. Pozornost bude věnována fenoménům jako jsou stres a syndrom vyhoření mj. skrze komplexnější bio-psycho-sociální pohled. V průběhu kurzu budou mít účastníci příležiost podrobněji mapovat typické a vlastní individuální prožívání zátěžových situací, identifikovat konstruktivní (psychohygienické) a destruktivní způsoby zvládání zátěžových situací. Součástí kurzu bude vstupní teoretické a praktické seznámení s realaxačními technikami zahrnující např. nácvik pozorování dechu a Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, imaginace. Kurzu bude zahrnovat dále nácvik zkiidňujícího dýchání a úvodní lekcí jógy (zvládnou všichni bez ohledu na fyzické dispozice, jednoduché protahující cviky v leže a sedě zaměřené na rozvoj dýchání a uvolňování těla). Účastníci kurzu si zpracují svůj individuální plán ochrany duševního zdraví

 Termín konání:

 Otevřený kurz– termín bude upřesněn 
 Uzavřený kurz
– místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:  16 vyučovacích hodin
 dvoudenní vzdělávací akce
 Místo konání

 Místo bude upřesněno

 Lektorka:  Mgr. Martina Mikesková
 Cena kurzu:

 2 400,- Kč/osoba 
 sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné   organizace

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!