www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxHODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

akreditace MPSV č. A2020/0938-SP/PC

Kurz je zaměřen na proces a problematiku hodnocení pracovníků v sociálních službách. Účastníkům budou nabídnuty teoretické koncepty, sdílení zkušeností včetně dobré praxe a praktický nácvik. Dílčí témata budou zahrnovat význam procesu hodnocení pracovníků v sociálních službách, způsoby a techniky hodnocení pracovníků, aspekty efektivního a etického poskytování zpětné vazby pracovního výkonu, kolizní situace při hodnocení pracovníku a jejich řešení. Pozornost bude věnována ilustrativním kazuistikám i sdělování a analýze dosavadních zkušeností účastníků kurzu, diskuze a výklad nabídne prostor pro zamyšlení nad tématy: jak se cítit komfortně v roli hodnotitele a jaké jsou cíle, hranice a možnosti této role.

Termín konání:

Otevřený kurz – termín bude upřesněn
Uzavřený kurz – místo a konání dle dohody

 Harmonogram   výuky:

 8 vyučovacích hodin
 Jednodenní vzdělávací akce

 Místo konání

 Třinec – bude upřesněno

 Lektor:

 Mgr. Martina Mikesková

 Cena kurzu:

 1400,-/osoba
 Sleva 10 % - účast 3 a více osob z jedné organizace

 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!