www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxHODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

akreditace MPSV č. A2020/0938-SP/PC

Kurz je zaměřen na proces a problematiku hodnocení pracovníků v sociálních službách. Účastníkům budou nabídnuty teoretické koncepty, sdílení zkušeností včetně dobré praxe a praktický nácvik. Dílčí témata budou zahrnovat význam procesu hodnocení pracovníků v sociálních službách, způsoby a techniky hodnocení pracovníků, aspekty efektivního a etického poskytování zpětné vazby pracovního výkonu, kolizní situace při hodnocení pracovníku a jejich řešení. Pozornost bude věnována ilustrativním kazuistikám i sdělování a analýze dosavadních zkušeností účastníků kurzu, diskuze a výklad nabídne prostor pro zamyšlení nad tématy: jak se cítit komfortně v roli hodnotitele a jaké jsou cíle, hranice a možnosti této role.

 

Termín: 9. 6. 2021

8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce

prezenčně nebo on-line (bude upřesněno)

Mgr. Martina Mikesková
8 - 9 osob - 1300,- Kč/os
10 a více osob - 1100,- Kč/os
12 000,-/uzavřený kurz do 9 os.
14 000,-/uzavř. kurz 10 - 20 os.
 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!