www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxVÁŽENÍ KLIENTI,

vzhledem k současné koronavirové situaci a vládním nařízením, které se zpřísňují ze dne na den, jsme nuceni postupně přecházet z prezenční formy seminářů na formu distanční. Současné vládní omezení platí prozatím po dobu nouzového stavu, tj. 3. listopadu, ale vzhledem k těžko předvídajícímu vývoji situace prosím sledujte aktuální informace o jednotlivých seminářích.

Cybersecurity Expert Webinar Hub from IBM Security - Security Intelligence

Chcete-li zobrazit kompletní návrh, otevřete v prohlížeči následující odkaz

 V současné době pracujeme na tvorbě několika akreditovaných programů pro sociální služby a prodloužení akreditace kvalifikačního kurzu Sanitář

Volná pracovní místa

v současné době neevidujeme žádná volná pracovní místa