www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPŘIHLÁŠKA ON-LINE

Naše bankovní spojení: KB Třinec, č. ú.: 86-5792840237/0100
IČO: 268 40 791

Platba odborných seminářů - prosíme o úhradu nejpozději 10 dní před termínem. Při úhradě kurzovného platebním příkazem prosím uvádějte variabilní symbol - Vaše IČO a do zprávy pro příjemce uveďte "Seminář dne ....."

Pokud do 48 hodin neobdržíte potvrzení Vašeho přihlášení, kontaktujte nás. 

Pro vystavení osvědčení o absolvování semináře, uveďte ke jménu účastníka také datum a místo narození

 

Odeslání přihlášky slouží k závaznému přihlášení do kurzu nebo na seminář. Odesláním přihlášky také vyslovujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR.

 

 


PŘIHLÁŠKA::

Ochrana proti spamu. Kolik je 2 * 370?

PLATEBNÍ PODMÍNKY platné od 1. listopadu 2022

Odborné semináře

  1. Odeslání přihlášky slouží k závaznému přihlášení na seminář. Odesláním přihlášky také vyslovujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR.
  2. Přihlášku na seminář potvrzujeme, o případných změnách místa či data konání semináře, případně o jeho zrušení Vás budeme neprodleně informovat.
  3. Kurzovné  - preferujeme platbu převodem. Prosíme, částku uhraďte nejpozději 10 dní před zahájením semináře. V ojedinělých případech je možná platba v hotovosti v den konání semináře.  
  4. Bezplatné storno účasti na semináři přijímáme pouze písemně (poštou, e-mailem) do 4 pracovních dnů před zahájením akce.
  5. Pokud obdržíme storno později - do 2 pracovních dnů před zahájením akce, účtujeme stornovací poplatek ve výši 15% účastnického poplatku.
  6. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato - vzniká tedy povinnost uhradit plnou cenu akce. Výukové materiály obdržíte poštou.
  7. Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.