www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxlogo spolecnosti

Motto: „Pomoc jako součást života"

Aktuální informace o naší nové obecně prospěšné společnosti EDLiT Human naleznete na webových stránkách www.edlit-human.cz

REALIZOVÁNO

Finanční příspěvek
Zaměstnaneckého charitativního fondu Citi

Společnost Citibank Europe plc schválila náš projekt PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST na podporu žen, jenž se ocitly v těžké životní situaci z důvodu rozvodu, neplánovaného těhotenství, domácího násilí nebo z důvodu dlouhodobé nemožnosti získat práci. Právě tyto ženy jsou jedny z nejohroženějších a nejvíce znevýhodněných skupin při snaze získat zaměstnání. Cílem projektu je pomoci těmto ženám se začleněním zpět na trh práce a do společnosti. Dalším cílem je formou vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti těchto žen, jejich sebevědomí a silné stránky a namotivovat je pro lepší budoucnost.

Pro koho je projekt určen: ženy, které využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty a sociální asistence i pro ženy z řad široké veřejnosti (matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané ženy nebo ženy s finančními problémy)
Termín realizace kurzu: léto, podzim 2015
Rozsah kurzu: 16 dní x 4 vyučovací hodiny
Obsah kurzu: Pro ženy budou bezplatně realizovány 4 vzdělávací moduly: finanční gramotnost, počítačová gramotnost, motivační program, kariérové poradenství.

Na konci projektu bude umožněno ženám uspořádání bazárku (oblečení, obuv, potřeby pro domácnost a jiné potřebné věci), na jehož organizaci se budou podílet samy účastnice projektu.

Grant města Třince  

Z rozpočtu města Třince nám byly v roce 2015 uděleny účelové dotace na realizaci 2 projektů: Sebeobrana pro ženy a Sebeobrana pro seniory.

Sebeobrana pro ženy

Projekt chce pomoci ženám zvládnout těžké životní situace, které mohou nastat (a v mnoha případech se již dějí): napadení, sexuální násilí, domácí násilí či stalking. Díky realizaci tohoto projektu bude ženám z Třinecka nabídnuta možnost zúčastnit se kurzu sebeobrany, který ve městě chybí.

Pro koho je projekt určen: ženy a dívky nad 18 let
Termín realizace kurzu: podzim 2015
Rozsah kurzu: 12 hodin teorie + 12 hodin praxe
Obsah kurzu: Kurz bude zaměřen na všechny aspekty sebeobrany ženy: prevenci, psychickou přípravu a vlastní taktickou sebeobrannou část (právní minimum týkající se sebeobrany - spolupráce s Policií ČR,  psychologická příprava a poradenství v kritických životních situacích, první pomoc, trénink komunikace, zásady vyjednávání + praktický nácvik v reálných situacích).

Sebeobrana pro seniory

Senioři jsou jednou z nejvíce zranitelných skupin, proto chceme pomocí tohoto projektu zamezit, aby se stávali oběťmi trestných činů. V kurzu získají senioři informace o dostupných prostředcích ochrany vlastního majetku, života a zdraví, ale hlavně si osvojí návyky vhodné formy obrany. Kurz bude přizpůsoben dispozicím seniorů.

Pro koho je projekt určen: senioři 60+
Termín realizace kurzu: podzim 2015
Rozsah kurzu: 6 hodin teorie + 6 hodin praxe
Obsah kurzu: základy bezpečnosti osob a ochrana majetku - spolupráce s Policií ČR, první pomoc a práva pacientů zdravotnických zařízení a uživatelů sociálních služeb, komunikační strategie + praktický nácvik sebeobrany v reálných situacích.

Schválené finanční prostředky z Města Třince nepokryjí všechny náklady výše uvedených projektů, proto hledáme dárce, sponzory, kteří by svým finančním příspěvkem přispěli k jejich kvalitní a plnohodnotné realizaci.

Možnosti spolupráce/finanční pomoci

V současné době sháníme finanční prostředky na realizaci výše uvedených projektů, ale také na tvorbu nových webových stránek společnosti. Budeme rádi za jakýkoliv finanční dar či sponzorství. V případě, že byste chtěli pomáhat s námi, můžete přispět na bankovní účet naší organizace:
107-6995170207/0100, Komerční banka, a.s.

Děkujeme Vám.

Fandíte nám?

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!

Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z vaší útraty bude darována nám.

Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.