www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPROFIL SPOLEČNOSTI

Firma působí v oblasti vzdělávání, rekvalifikací a rozvoje lidských zdrojů od roku 2000. Byla založena jako fyzická osoba PhDr. Jarmila Vrátná – EDLiT, jazyková a vzdělávací agentura, v roce 2004 došlo k transformaci na EDLiT s. r. o.

Za dobu působení prošlo našimi vzdělávacími akcemi již několik tisíc klientů.

Portfolium naší nabídky je velmi rozsáhlé, což odpovídá širokému spektru našich klientů. Nabízíme rekvalifikační a poradenské programy pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, odborné semináře zohledňující legislativní změny, vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pedagogické pracovníky, zakázkové školicí programy pro firemní klientelu, jazykové a počítačové kurzy, a řadu dalších akcí. 

Společnost také realizovala řadu projektů EU financovaných z OPLZZ.

Disponujeme profesionálním týmem cca 70 odborných lektorů, kteří splňují veškeré požadavky týkající se rozsahu a kvality odborných znalostí, včetně zvláštních požadavků na specializaci. Všichni taktéž disponují praktickými zkušenostmi získanými v průběhu provozní praxe.

 

 

Od 1. 4. 2010 již není společnost plátcem DPH