www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

ŠANCE PRO VÁS (ukončený projekt)

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00038

Doba realizace projektu: 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012

Popis projektu:

V projektu jsme vytvořili propojený systém poradenství (skupinového i individuálního) a za pomocí PC kurzu, re/kvalifikací a spolupráci se zaměstnavateli.

Cílevé skupiny projektu:

  • fyzické osoby starší 50 let
  • osoby pečující o závislého člena rodiny

Stručný obsah a cíle projektu:

Projekt byl určen pro celkem 48 osob (3 běhy po 16 účastnících), 2 běhy byly realizovány v Třinci a 1 běh ve Frýdku – Místku. Každý běh trval cca 9 měsíců včetně umístění na práci na zkoušku.

Hlavním cílem bylo, aby min. 36 osob úspěšně absolvovalo po motivační části a výuce práce na PC vybranou rekvalifikaci a min. 31 osob prošlo úspěšně všemi nabízenými aktivitami, včetně umístění a setrvání na pracovním místě na zkoušku (4 měsíce).

Obsah projektu:

1. Povinné aktivity:

  • individuální poradenství
  • motivační programy
  • základy práce na PC

2. Volitelné aktivity (výběr 1 ze 3 re/kvalifikačních programů):

  • modulové vzdělávání 1 – re/kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením na seniory a občany se zdravotním postižením
  • modulové vzdělávání 2 – re/kvalifikační kurz Všeobecný sanitář
  • modulové vzdělávání 3 – re/kvalifikační kurz Obsluha motovozíku

3. Další aktivity:

  • kontaktování a práce se zaměstnavateli
  • umísťování části úspěšných absolventů vybrané rekvalifikace na pracovní místa na zkoušku (pracovní místo mělo římou vazbu na konkrétní rekvalifikaci)

Všechny aktivity projektu byly financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Účast v projektu byla pro účastníky zdarma!

ROVNÉ ŠANCE

V rámci přímé podpory bylo účastníkům propláceno stravné, jízdné, potřebným osobám také poskytnuty finanční příspěvky na zajištění péče o závislého člena rodiny. Dále byly propláceny jiné nezbytné náklady cílových skupin pro realizování aktivity projektu a mzdové příspěvky v rámci práce na zkoušku.

Fotodokumentace průběhu projektu:

Realizátor projektu:

EDLiT s. r. o.
Tyršova 275
739 61 Třinec

Manažer projektu: PhDr. Jarmila Vrátná
e-mail: vratna@edlit.cz
tel.: 558 33 45 47, 604 147 175