www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Nevzdávej to!

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00257

Doba realizace projektu: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2015

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob, se zaměřením na skupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

! ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA !

Harmonogram realizace projektu:

06-07.2013 Prezentace projektu, individuální motivační pohovory
a výběr účastníků do projektu
08-09.2013 Motivační program, prac. právní seminář
a PC dovednosti pro praxi
10-12.2013 Svářečský kurz, autoškola na skupiny C, C+E,
kurz pro získání průkazu na obsluhu VZV 
a rekvalifikační kurz Dispečer/ka logistiky
2013 - 2014 Umisťování na volná nebo nová pracovní místa

Kdo byl do projektu zapojen?

  • fyzické osoby starší 50 let
  • fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

Co náš nový projekt nabízel?

1.   motivační programy a individuální poradenství
2.   seminář z pracovněprávní problematiky a PC dovednosti pro praxi
3.   zvýšení profesní kvalifikace:
    -   získání řidičského průkazu na skupiny C, C+E nebo D (nákladní automobil, autobus)
    -   získání průkazu profesní způsobilosti řidiče
    -   získání průkazu obsluhy vysokozdvižného vozíku
    -   získání svářečský průkazu
4.   rekvalifikační kurz Dispečer/ka logistiky
    (včetně intenzivní jazykové přípravy, PC výuky a odborné praxe u zaměstnavatele)
5.   stravenku v hodnotě 80,- Kč za každý den účasti na vzdělávání
6.   proplácení veřejné hromadné dopravy na každý den vzdělávání
7.   získání odborných učebnic a proplácení jiných nezbytných nákladů
    (lékařská potvrzení a vyšetření, proplacení zkoušek, vystavení průkazu a další)
8.   vytvoření pracovních míst za pomocí mzdových příspěvků na dobu až 8 měsíců

Které aktivity musel účastník absolvovat a které si bylo možné zvolit?

Účastník projektu měl povinnost absolvovat motivační program, individuální poradenství, pracovně právní seminář a PC dovednosti pro praxi (kromě účastníků kurzu Dispečer logistiky, kde již byla výuka PC zakomponována).

Vybrat si bylo možné jednu nebo dvě nabízené aktivity: svářečský průkaz, řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, průkaz obsluhy motovozíku nebo re/kvalifikační kurz Dispečer/ka logistiky (obsluhu motovozíku bylo možné absolvovat společně s rekvalifikačním kurzem Dispečer/ka logistiky, stejně jako kurzy pro získání řidičského a profesního průkazu).

Fotodokumentace průběhu projetku:

Informace o dosavadním průběhu projektu:

Do ledna 2014 bylo rozdáno celkem 49 osvědčení za úspěšné ukončení rekvalifikačních kurzů. Za dobu trvání projektu se nám podařilo za pomocí mzdových příspěvků zaměstnat na nová či volná pracovní místa 19 osob do společností jako:

Po podpořené době byl pracovní poměr prodloužen 6 účastníkům. Od několika klientů máme informace, že se jim podařilo najít pracovní místo, projít přijímacím pohovorem a podepsat pracovní smlouvu, což znamená, že více než polovina ze 42 klientů je opět zaměstnána.

Projekt byl ukončen k 30. 4. 2015. Shrnující informace o realizaci projektu naleznete zde.