www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxlogo OPVK

I lektor dalšího vzdělávání potřebuje další vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.07/03.0124

Doba realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31. 10. 2014

Hlavním cílem projektu je doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti lektorů dalšího vzdělávání, zaměřené na andragogické dovednosti a na realizaci a inovaci znalostí z obsluhy PC. Půjde nám o zvýšení úrovně vzdělávání a lektorů, primárně ze společnosti EDLiT s. r. o., která zcela jistě přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce, k výraznému zkvalitnění jejich lektorské práce a tím i ke zkvalitnění realizovaných vzdělávacích aktivit, modernizaci dalšího vzdělávání.

V rámci projektu proběhne vzdělávání lektorů z oblasti IT: MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé, MS PowerPoint, Úvod do multimediálních technologií, Skenování a digitalizace předloh do elektronické podoby, Digitální fotografie, digitální video. K těmto modulům budou v rámci projektu dopracovány učební opory.

Dále bude vytvořeno 10 nových vzdělávacích modulů z oblasti andragogiky a vzdělávací modul - Interaktivní tabule jako pomůcka. Všechny moduly budou pilotně ověřeny - z řad zájemců lektorů dalšího vzdělávání.

Všechny vzdělávací aktivity budou realizovány pomocí moderních a efektivních metod a budou doplněny studiujními oporami ve fyzické i elektronické podobě.

Cílovou skupinou bude 30 lektorů dalšího vzdělávání (jednak ze společnosti EDLiT s. r. o., případně i další lektoři z Moravskoslezského kraje, kteří působí na trhu vzdělávání dospělých. Předpokládáme vydání 136 osvědčení o absolvování výše uvedených vzdělávacích modulů.

Fotogalerie průběhu projektu:

Setkání tvůrců andragogických modulů - leden 2013 MS Word zdokonalovací - únor 2013 (01) MS Word zdokonalovací - únor 2013 (02) MS Word zdokonalovací - únor 2013 (03) MS Excel zdokonalovací - březen 2013 (01) MS Excel zdokonalovací - březen 2013 (02) MS Excel zdokonalovací - březen 2013 (03) MS Excel zdokonalovací - březen 2013 (04)

Soubory ke ztažení:

Ukončení projektu:

Dne 31. 10. 2014 byl projekt úspěšně ukončen. Byly splněny všechny cíle projektu i naplněny monitorovací indikátory.

Dne 22. 10. 2014 proběhla závěrečná konference projektu za účasti lektorů, účastníků a realizátorů projektu, na které proběhlo shrnutí a evaluace celého projektu (viz prezentace ze závěrečné konference projektu).

Soubor typu : pdf Prezentace ze závěrečné konference projektu 7.6MB

Bližší informace:

Phdr. Jarmila Vrátná - manažerka projektu, 604 147 175