www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSanitář

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékarenské péče i autoptického oddělení, včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Hodinová dotace kurzu::

  • 100 vyučovacích hodin teorie + 80 hodin praxe + 4 hodiny závěrečné zkoušky

Vstupní předpoklady:

  • ukončené min. základní vzdělání a věk nad 18 let
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti)
  • očkování proti hepatitidě typu B
 
Úspěšní absolventi obdrží akreditované osvědčení MZ ČR o kvalifikaci s celostátní platností.
 
Neejbližší termín kurzu:  bude včas avizován
 
 
Cena kurzu: 6 990,- Kč

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Přihláška sanitář

      

 

Hodnocení účastníků:

"Praxe byla pro mě velikou životní zkušeností. Kolektiv byl ke mě velice vstřícný. Ráda jsem pomohla nemohoucím lidem v rámci praxe. V této práci bych ráda stále pokračovala."

"Jsem ráda, že jsem se mohla do kurzu zapojit. Člověk by se měl celý žvot vzdělávat. Tyto kurzy jsou velice užitečné, člověk si rozšíří obzor a může lépe najít práci."

"Praxe mi hodně dala a hodně jsem se mohla naučit. Poznala jsem nové báječné lidi z řad lektorů i spolukurzistů."