www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby (a jejich domácnosti) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Hodinová dotace kurzu::

  • 101 vyučovacích hodin teorie + 49 hodin praxe + 4 hodiny závěrečná zkouška       Prezenční výuka!

Hlavním cílem bude připravit pracovníky v sociálních službách, kteří budou na profesionální a etické úrovni vykonávat příslušnou sociální činnost.

Vstupní předpoklady:

  • věk nad 18 let
  • zdravotní způsobilost

Cena kurzu: 7 990,- Kč 

Nejbližší termín: bude včas avizován

 

Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností - akreditace MPSV ČR.

 

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Hodnocení účastníků:

"Tento kurz byl pro mne přínosem, zdokonalila jsem se v komunikaci ve skupině a dozvěděla jsem se mnoho informací, o kterých jsem neměla ani tušení."

"Na praxi jsem byla spokojená, odpovídala mým představám, v budoucnu bych ráda pracovala v sociálních službách."

"Kurz je obohacující, kdo se o někoho stará, měl by si tímto kurzem projít. Praxe byla výborná, nová zkušenost, dobří pracovníci, zajímavé prostředí v Alžbětinkách, náročná, ale pěkná práce, se vztahem k lidem."