www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxObchodní zástupce/zástupkyně

Obsahovou náplň kurzu tvoří komunikační dovednosti, psychologie prodeje, základy marketingu a další.

Hodinová dotace kurzu::

  • 101 vyučovacích hodin

Úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností - akreditace MŠMT ČR.

Zájemci, kteří chtějí absolvovat kurz, musejí splňovat tyto podmínky:

  • ukončené střední vzdělání
  • motivace k výuce a aktivní přístup uchazečů k celé vzdělávací akci

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Cena kurzu: 11 000,- Kč (osvobozeno od DPH)

Pro více informací nás kontaktujte.