www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxMzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Hlavním obsahem kurzu je celkový výpočet mezd a zpracování mzdové agendy. Pozornost je soustředěna i na oblast pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Dále bude cílem kurzu nabýt znalosti týkající se daně z příjmů fyzických osob, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování cestovních náhrad - vše s praktickým aplikováním a procvičováním. Práce na mzdovém programu.

Hodinová dotace kurzu::

  • 121 vyučovacích hodin + 4 hodiny závěrečná zkouška

Úspěšní absolventi získají certifikát - osvědčení MŠMT o rekvalifikaci s celostátní platností.

Zájemci, kteří chtějí absolvovat kurz, musejí splňovat tyto podmínky:

  • střední vzdělání ukončené maturitou
  • dovednosti v rámci základní obsluhy PC - textový a tabulkový editor MS Office
  • věk min. 18 let

Cena kurzu: 9 200,- Kč

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Pro více informací nás kontaktujte.