www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Zvládneš to!

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00062

Doba realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob, se zaměřením na skupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

! ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA !

Informace o průběhu projektu:

Do konce ledna 2015 bylo vydáno celkem 29 osvědče o rekvalifikaci úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů.

Ke dni tj. 31.10.2015 byl projekt ukončen. Podařilo se nám za pomocí mzdových příspěvků zaměstnat na nová či volná pracovní místa 14 osob do společností:

Fotodokumentace průběhu projetku:

žádný popisek

Kdo byl do projektu zapojen?

  • fyzické osoby starší 50 let
  • fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

Co náš nový projekt nabízel?

1.   motivační programy a individuální poradenství
2.   seminář z pracovněprávní problematiky
3.   zvýšení profesní kvalifikace:
    -   získání řidičského průkazu na skupiny C, C+E nebo D (nákladní automobil, autobus)
    -   získání průkazu profesní způsobilosti řidiče
    -   získání svářečského průkazu
4.   rekvalifikační kurz Obchodní zástupce/zástupkyně
    (s možností intenzivní jazykové přípravy - angličtiny)
5.   stravenku v hodnotě 100,- Kč za každý den účasti na vzdělávání
6.   proplácení veřejné hromadné dopravy na každý den vzdělávání
7.   získání odborných učebnic a proplácení jiných nezbytných nákladů
    (lékařská potvrzení a vyšetření, proplacení zkoušek, vystavení průkazu a další)
8.   vytvoření pracovních míst za pomocí mzdových příspěvků na dobu až 8 měsíců

Více informací o projektu naleznete zde.