www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Vzděláváním pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování k profesionální péči o osoby s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00008

Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015

Ke dni 31.10.2015 byl projekt úspěšně ukončen. V rámci jeho trvání bylo zakreditováno 10 nových vzdělávacíh programů s tématikou práce s osobami s duševním onemocněním a zároveň bylo proškoleno 280 osob v následujících vzdělávacích programech:

 1. Specifické potřeby osob s duševním onemocněním,
  včetně jejich hodnocení pro indikaci individuální/komunitní péče
 2. Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním
 3. Způsoby de-stigmatizace osob s duševním onemocněním
 4. Specifika práce s osobami s duševním onemocněním
 5. Způsoby motivace zaměstnavatelů nebo zprostředkujících subjektů k zaměstnávání osob s duševním onemocněním
 6. Prevence opatření omezujících pohyb osob s duševním onemocněním, včetně bariér a faktorů vytvářejících limity pro osoby s duševním onemocněním
 7. Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a podpora při přechodu z institucionální péče
  již realizováno
 8. Způsoby podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a její problematika
 9. Způsoby zajištění a poskytování komunitní péče osobám s duševním onemocněním, důsledky institucionální péče a prevence negativních důsledků institucionální péče, transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním
 10. Psychiatrické minimum
 11. Propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotních služeb, zásady a možnosti spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem/službami

 

Cílová skupina projektu:
 • Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
 • Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proto byla účast v projektu zdarma.

 

 

Co účastník vzdělávání získával?

 • osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
 • výukové materiály
 • občerstvení a oběd v celkové hodnotě 180,- Kč - každý den účasti na vzdělávání
 • jízdné z místa bydliště do místa konání školení a zpět (na základě jízdenek)
 • refundace mzdových příspěvků pro zaměstnavatele

Cíle projektu:

V rámci dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování bylo v rámci projektu zrealizováno celkem 16 kurzů, podpořeno min. 60 osob a vydáno 240 akreditovaných osvědčení o úspěšném absolvování jednotlivých vzdělávacích programů.

Více informací o projektu naleznete zde.