www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000991

Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 - 28. 2. 2018

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených.

! VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU BYLO ZDARMA !

Cílovou skupinou projektu tvořili zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Výhody pro účastníky:

 • vzdělávání v rámci projektu je ZDARMA

 • proplácení jízdného na vzdělávací aktivitu z místa bydliště nebo pracoviště (mimo MHD)

 • osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
 • káva, čaj, voda

 

Vzdělávací programy nabízené v rámci projektu:

 • akreditované vzdělávací programy:
  1. Zvládání stresových situací, emocí - úvod do problematiky (v rozsahu 16 vyuč. hodin, akreditace MPSV)
  2. Šetrná sebeobrana (v rozsahu 16 VH, akreditace MPSV)
  3. Komunikace s OZP a v seniorském věku - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  4. Specifika práce s osobami s duševním onemocněním - jednotlivé způsoby práce s touto cílovou skupinou - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  5. Způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním - úvod do problematiky (v rozsahu 8 VH, akreditace MPSV)
  6. Práce s klientem s projevy agresivního chování (v rozsahu 16 VH, akreditace MV)
  7. Metody sociální práce s rodinou (v rozsahu 8 VH, akreditace MV)
  8. Komunikační dovednosti s cílovou skupinou (v rozsahu 16 VH, akreditace MV)
  9. Úvod do prevence syndromu vyhoření (v rozsahu 16 VH, akreditace MPSV)
  10. Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací (v rozsahu 16 VH, akreditace MPSV)
Šetrná sebeobrana v Opavě