www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

ROVNÉ ŠANCE (ukončený projekt)

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00047

Doba realizace projektu: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2011

Popis projektu:

Projekt reagoval na potřeby žen, usilující o uplatnění na trhu práce.

Cílové skupiny projektu:

 • ženy v předdůchodovém věku
 • dlouhodobě nezaměstnané ženy (nezaměstnané déle než 6 měsíců)
 • ženy s malými dětmi do 15 let věku
 • ženy se základním vzděláním či nízkou úrovní kvalifikace
 • ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

Tyto cílové skupiny projektu jsou jedny z nejohroženějších a nejvíce znevýhodněné skupiny při snaze získat zaměstnání. Ženy, které jsou dlouhodoběji mimo pracovní proces, ztrácejí potřebné znalosti a dovednosti, které se v dnešní informační společnosti rychle vyvíjejí a jsou nezbytné k úspěšnému fungování na trhu práce.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

 • individuální konzultace v oblasti kariérového poradenství pro zvýšení kvalifikace, změnu profese či zlepšení orientace na trhu práce
 • motivační programy
 • semináře z pracovně-právní problematiky a ekologický seminář
 • rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače
 • základy anglického jazyka
 • kurz Obsluha motovozíku
 • řidičský průkaz sk. B
 • práce se zaměstnavateli v regionu

Všechny aktivity projektu byly financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Účast v projektu byla pro účastníky zdarma!

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit propojený systém poradenství, rekvalifikace, profesního školení a práce se zaměstnavateli, který přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti žen.

V projektu jsme usilovali u cílových skupin o:

 • zvýšení sebevědomí
 • zvýšení povědomí o možnostech na trhu práce
 • pocitu zodpovědnosti za sebe sama
 • vypěstování si návyku nutnosti celoživotního vzdělávání
 • umožnění přístupu na trh práce

Průběh a výsledky projektu:

Projekt byl určen pro celkem 75 osob (3 běhy po 25 účastnících), 2 běhy byly realizovány v Třinci a 1 běh ve Frýdku – Místku. Hlavním cílem bylo úspěšné absolvování programu min. 60 účastníky a získání 180 osvědčení z absolvovaných kurzů a rekvalifikací. Byl vytvořen 1 inovovaný produkt – nová akreditace rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy osobního počítače.

V rámci přímé podpory bylo účastníkům propláceno stravné, jízdné a potřebným osobám byl také poskytnut finanční příspěvek na zajištění hlídání dětí či jiné závislé osoby.

Fotodokumentace průběhu projektu:

Realizátor projektu:

EDLiT s. r. o.
Tyršova 275
739 61 Třinec

Manažer projektu: PhDr. Jarmila Vrátná
e-mail: vratna@edlit.cz
tel.: 558 33 45 47, 604 147 175