www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Pro inspiraci za hranice

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/51.00076

Doba realizace projektu: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2013

Cíle projektu:

Cílem projektu je načerpat v zahraničí využitelné zkušenosti a získat nové náměty, které budou následně zužitkovány při přípravě metodiky pro práci s OZP. Nabyté zkušenosti a příklady "dobré praxe" budou odzkoušeny při realizaci pilotního motivačního a vzdělávacího programu zaměřeného na umístění či návrat OZP do zaměstnání.

Počítá se také s tím, že metodika pro práci s OZP s názvem "Jak začlenit OZP na trh práce" bude doplněna o praktické ověření přímo na pracovišti vybraných zaměstnavatelů, kam bude část účastníků motivačního programu umístěna na měsíční bezplatnou praxi.

Rovněž metody práce se zaměstnavateli a zjištění vhodných motivačních faktorů budou součástí vyhledávaných zahraničních inspirací, které zajistí dva polští partneři a jeden partner slovenský. V rámci zahraničních pracovních jednání budou navštíveny také další organizace a chráněné dílny.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou nejen OZP, ale také úřady práce a NNO, které poskytují služby OZP při jejich začleňování do pracovního procesu.

Naše úloha v projektu:

EDLiT s. r. o. se bude aktivně podílet především na zpracování metodiky pro práci s OZP na základě načerpaných využitelných zkušeností v zahraničí, dále bude mít na starosti přípravu a realizaci dvou běhů pilotního motivačního a vzdělávacího programu (modulového kurzu) pro OZP (garance: motivační programy, výuka základů anglického jazyka, školení z oblasti legislativy - právní problematika využitelná pro osoby se zdravotním postižením), včetně přípravy podkladových manuálů pro účastníky.

Naše organizačně zajistí a zrealizuje ve spolupráci se zkušeným psychologem také individuální kariérové poradenství pro cílovou skupinu OZP. Aktivně se bude účastnit jednání, seminářů a workshopů se zahraničními partnery.

Fotodokumentace průběhu vzdělávacích aktivit projektu:

Realizace projektu byla úspěšně dokončena dne 30. 6. 2013. Podrobné informace o průběhu projektu i zpracovanou metodickou příručku s názvem "Jak začlenit OZP na trh práce" naleznete na stránkách příjemce.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Polok
e-mail: polok@edlit.cz
tel: 558 339 016, mobil: 736 626 511
Nositel projektu: KaPA, o.p.s.
Další partner projektu: Občanské sdružení Trianon