www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Naděje na návrat

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00239

Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014

Cílové skupiny projektu:

 • fyzické osoby starší 50 let
 • osoby pečující o osobu blízkou
 • osoba, která pečovala o osobu blízkou

U poslední cílové skupiny, by péče o osobu blízkou měla být ukončena nejdéle 8 měsíců před nástupem do projektu (tato osoba by poté měla být po celou dobu v evidenci ÚP) a min. pečovala o osobu blízkou 6 měsíců.

Do projektu bude zařazeno celkem 44 osob z okresu F-M. Projekt bude mít dva běhy = jeden v Třinci a druhý ve Frýdku-Místku.

Stručný obsah a cíle projektu:

V projektu chceme vytvořit propojený systém poradenství (skupinové i individuální), re/kvalifikace, práce se zaměstnavateli, umístění úspěšných absolventů na práci na zkoušku (na 3 měsíce) a účastníky s nejlepšími předpoklady a s největší snahou se budeme za pomoci podpůrných aktivit snažit zaměstnat po dobu dalších 6 měsíců.

Těchto cílů dosáhneme:

 • motivačními programy a individuálním poradenstvím
 • odbornými semináři (pracovně právní a finanční gramotnosti)
 • aktivitami spojenými s tvorbou pracovních míst či umístěním části úspěšných absolventů na volná místa
 • re/kvalifikacemi (účastník si bude moct vybrat jeden s níže uvedených kurzů)
  1. Pracovník v sociálních službách
  2. Sanitář
  3. Mzdové účetnictví

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:

 • mzdové příspěvky v rámci práce na zkoušku (3 měsíce) a následné vytvoření nových či obsazení volných pracovních míst po dobu až 6 měsíců
 • stravné za každý den účasti na vzdělávání ve výši 90,- Kč/den ve formě oběda
 • proplácení jízdného (autobus, vlak)
 • proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení a vyšetření, ochranné pracovní pomůcky a další)

! ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA !

Všechny aktivity projektu jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Harmonogram realizace projektu:

VI., VII. 2012 výběr klientů do projektu v Třinci
VIII., IX. 2012 motivační programy a odborné semináře
X,. XI., XII. 2012 re/kvalifikace
I. 2013 ... průběžně umisťování klientů na práci na zkoušku a poté na nová či volná pracovní místa
I., II. 2013 výběr klientů do projektu ve Frýdku-Místku
III., IV. 2013 motivační programy a odborné semináře
V., VI., VII. 2013 re/kvalifikace
VIII. 2013 ... průběžně umisťování klientů na práci na zkoušku a poté na nová či volná pracovní místa

Projektové dokumenty ke stažení:

Fotodokumentace průběhu projektu:

Fotodokumentace ze závěrečného setkání účastníků projektu:

Bližší informace:

PhDr. Jarmila Vrátná - manažerka projektu
e-mail: vratna@edlit.cz, tel.: 604 147 175

Mgr. et Bc. Nina Chwastková - administrátor projektu
e-mail: chwastkova@edlit.cz, tel.: 558 339 016, 737 436 820