www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Čas na změnu

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00249

Doba realizace projektu: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2013

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob, se zaměřením na skupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

Cílové skupiny projektu:

 • fyzické osoby starší 50 let
 • fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

Stručný obsah a cíle projektu:

V projektu chceme vytvořit propojený systém poradenství (skupinové i individuální), re/kvalifikace, profesního školení, odborné praxe, práce se zaměstnavateli a umístění části úspěšných účastníků konkrétní rekvalifikace na volná či nová pracovní místa (mzdové příspěvky z projektu až na 8 měsíců).

Do projektu bude zařazeno celkem 40 osob z okresu Frýdek - Místek, cílem je, aby min. 32 osob úspěšně absolvovalo po poradenských a dalších určených aktivitách vybranou rekvalifikaci a min. 14 osob bude poté umístěno na nová či volná pracovní místa (pracovní místa budou mít přímou vazbu na konkrétní absolvovanou rekvalifikaci).

Těchto cílů dosáhneme:

 • motivačními programy
 • individuálním poradenstvím
 • rekvalifikacemi nebo zvýšením profesní kvalifikace (účastník si bude moct vybrat jeden s níže uvedených kurzů)

  1. Profesní způsobilost řidičů
  2. Obsluha motovozíku
  3. Dispečer/ka logistiky s intenzivní jazykovou přípravou
  4. Obchodní zástupce, prodejce s intenzivní jazykovou přípravou
 • odbornou praxí (jako součást rekvalifikací)
 • aktivitami spojenými s tvorbou pracovních míst či umístěním části úspěšných absolventů na volná místa

Další aktivity projektu:

 • seminář z pracovněprávní problematiky
 • ekologický seminář

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:

 • mzdové příspěvky v rámci vytvoření nových či obsazení volných pracovních míst (pro cca 35% osob) po dobu až 8 měsíců
 • stravné za každý den účasti na vzdělávání ve výši 90,- Kč/den ve formě oběda
 • proplácení jízdného (autobus, vlak)
 • proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení a vyšetření, ochranné pracovní pomůcky, vystavení průkazu řidiče motovozíku, propl. zkoušky odborné způsobilosti řidičů, vystavení průkazu profesní způsobilosti řidiče a další)

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Všechny aktivity projektu jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Harmonogram realizace projektu:

IV., V. 2012 výběr klientů do projektu
(Třinec, F-M, Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí)
VI., VII. 2012 motivační programy
VIII. 2012 seminář ekologický a pracovněprávní
VIII., IX. 2012 Obsluha motovozíku (F-M)
IX., X. 2012 Vstupní (profesní) školení řidičů (Třinec)
IX., X., XI., XII. 2012 Dispečer logistiky s int. jazykovou přípravou (F-M)
IX., X., XI., XII. 2012 Obchodní zástupce, prodejce s int. jazykovou přípravou (Třinec)
XI. 2012...
Průběžné umisťování klientů na nová či volná pracovní místa

Fotodokumentace průběhu projektu:

Vstupní setkání účastníků v Třinci Vstupní setkání účastníků v Třinci Motivační program v Třinci Ekologický seminář ve F-M Ekologický seminář ve F-M Ekologický seminář v Třinci Rekvalifikace VZV ve F-M (teorie) Rekvalifikace VZV ve F-M (teorie) Rekvalifikace VZV ve F-M (teorie) Rekvalifikace VZV ve F-M (teorie) Rekvalifikace VZV ve F-M (praxe) Rekvalifikace VZV ve F-M (praxe) Rekvalifikace VZV ve F-M (zkoušky) Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M (PC) Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M (PC) Rekvalifikace Obchodní zástupce, prodejce (zkoušky z obchodních dovedností) Rekvalifikace Obchodní zástupce, prodejce (PC) Rekvalifikace Obchodní zástupce, prodejce (PC) Rekvalifikace Obchodní zástupce, prodejce (zkoušky) Rekvalifikace Obchodní zástupce, prodejce Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M (zkoušky) Rekvalifikace Dispečer/ka logistiky ve F-M (zkoušky) úspěšný absolvent s příslibem stálého zaměstnání úspěšný absolvent s příslibem stálého zaměstnání první úspěšný absolvent s příslibem stálého zaměstnání první úspěšný absolvent s příslibem stálého zaměstnání

Dosavadní průběh projektu:

Na základě motivačních pohovorů bylo do projektu 29. 5. 2012 vybráno 43 osob. Všechny tyto osoby nastoupily do týdenního motivačního programu a dvou jednodenních odborných seminářů (pracovně právní a ekologický). Tento motivační program úspěšně absolvovalo 40 osob (jedna osoba si během motivačního programu našla práci, další dvě osoby nedokončily ze zdravotních důvodů). Po absolvování motivačního programu následovalo individuální poradenství.

V měsících srpen, září 2012 byly zahájeny 4 klíčové aktivity projektu. Obsluhu motovozíku si vybralo 9 lidí, Vstupní školení řidičů 4 osoby, Obchodního zástupce, prodejce 8 osob a Dispečera/ku logistiky 13 účastníků. Před zahájením nebo v průběhu těchto rekvalifikací si našlo zaměstnání dalších 7 účastníků projektu (jedna osoba ukončila účast v projektu ze zdravotních důvodů).

V současné době se snažíme úspěšné absolventy jednotlivých kurzů umístit na nová či volná pracovní místa za pomoci mzdových příspěvků pro zaměstnavatele. K dnešnímu dni 22. 4. 2013 se nám podařilo umístit do zaměstnání 13 účastníků (dva účastníci byli propuštěni ve zkušební době). Celkově se na trh práce zatím vrátilo 20 osob.

Bližší informace:

PhDr. Jarmila Vrátná - manažerka projektu
e-mail: vratna@edlit.cz, tel.: 604 147 175

Ing. et Bc. Magdaléna Vrátná - koordinátor pojektu
e-mail: vratna.magdalena@edlit.cz, tel.: 558 339 016, 605 111 855