www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00070

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

! ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA !

Hlavním cílem projektu bylo proškolení sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v 16 akreditovaných vzdělávacích programech. Celkem bylo realizováno 50 seminářů, podpořeno 522 osob a vydáno 731 akreditovaných osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávání.

Vzdělávání probíhalo v akreditovaných vzdělávacích programech:

 • pro sociální pracovníky
  Akutní a chronický stres sociálního pracovníka a jeho zvládání
  Etika sociálního pracovníka
  Manipulace, vytváření závislosti
  Krizová intervence
  Psychiatrické minimum
  Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálních pracovníků
  Úvod do prevence týrání a zneužívání osob
  Úvod do psychohygieny pro sociální pracovníky a pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, prevence syndromu vyhoření
 
 • pro pracovníky v sociálních službách
  Etika a etické kodexy v práci pracovníků v sociáních službách
  Komunikace pracovníka v sociálních službách s klientem sociálních služeb
  Manipulace, vytváření závislosti
  Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany
  Psychiatrické minimum
  Stres pracovníka v sociálních službách a jeho zvládání
  Úvod do krizové intervence
  Úvod do prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách

 

Fotogalerie

Co účastník vzdělávání mohl získat?

 

 • osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
 • výukové materiály
 • občerstvení a oběd v celkové hodnotě 130,- Kč
 • jízdné z místa bydliště do místa konání školení a zpět (na základě jízdenek)

 

Kdo Vám poskytne více informací?

PhDr. Jarmila Vrátná (manažerka projektu)
tel.: 558 339 016, mobil: 604 147 175, vratna@edlit.cz