www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxUkončené projekty

 

Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem v Moravskoslezském kraji

 

   

Neztrácej svůj čas!

 

   
Logo projektu  

Vzděláváním pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování k profesionální péči o osoby s duševním onemocněním.

 

logo projektu  

Zvládneš to!

Ukončili jsme další projekt, který lidem hledající práci usnadnil návrat do zaměstnání v profesích jako:

- řidič/ka nákladního automobilu nebo autobusu,
- svářeč, 
- obchodní zástupce / zástupkyně

 

logo projektu - Nevzdávej to!

 

Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem projektu bylo proškolení sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 16 akreditovaných vzdělávacích programech.

logo projektu - Nevzdávej to!

 

Nevzdávej to!

Projekt byl určen pro osoby, které se chtěly vrátit na trh práce jako svářeč, řidič, skladník, nebo dispečer logistiky. Poté proběhlo umísťování úspěšných absolventů k zaměstnavatelům ve Frýdecko - Místeckém regionu.

logo OPVK

 

I lektor dalšího vzdělávání potřebuje další vzdělávání

Hlavním cílem projektu bylo doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti lektorů dalšího vzdělávání, zaměřené na andragogické dovednosti a znalosti z obsluhy PC.

logo projektu - Nadeje na navrat

 

Naděje na návrat

Hlavním cílem projektu bylo posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 

Čas na změnu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob, se zaměřením na skupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.

 

Pro inpiraci za hranice (partneři v projektu)

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností se zahraničními partnery a přenos "dobré praxe" v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.

Rozvoj sociálních pracovníků

 

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Ukončený projekt, který byl zaměřen na profesní vzdělávání pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb.

Šance pro vás

 

ŠANCE PRO VÁS

Ukončený projekt, který byl zaměřen na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených.

Rovné šance

 

ROVNÉ ŠANCE

Ukončený projekt, který reagoval na potřeby žen, usilující o uplatnění na trhu práce.