www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxlogo spolecnosti

Motto: „Pomoc jako součást života"

Společnost EDLiT s. r. o. založila u příležitosti 10. výročí svého působení společnost EDLiT Human o. p. s., jejímž posláním je obecně prospěšná činnost zaměřená na:

 • růst vzdělanosti občanů
 • řešení problematiky zaměstnanosti, včetně poskytování pomoci sociálně vyloučeným skupinám na trh práce, osobám ohroženým ztrátou zaměstnání, ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti, včetně podnikání
 • programy celoživotního vzdělávání a uskutečňování vzdělávacích aktivit a sociálních programů v celé šíři potřebnosti, v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí
 • přípravu a organizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů
 • vyvíjení poradenské činnosti v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
 • psychologické poradenství, včetně posuzování psychické způsobilosti pro náročné a rizikové profese ve výrobě a službách
 • podnikatelské poradenství
 • přípravu a realizaci projektů z fondů Evropské unie

Při realizaci činnosti společnosti je důraz kladen na uskutečňování společensky žádoucích vzdělávacích programů, sociálních programů a programů řešících zaměstnatelnost obyvatelstva.

Doplňkové činnosti:

 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • podpora genderové politiky
 • řešení problematiky domácího násilí a násilí založeného na pohlaví
 • osvětová a vzdělávací činnost v oblasti zdravého životního stylu
 • osvětová a vzdělávací činnost v základních normách zdravotnických znalostí


Zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností naleznete zde.