www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxAKREDITACE, ČLENSTVÍ

Akreditace instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
č. akreditace instituce: 2011/0815-I

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
k provádění re/kvalifikačních kurzů a vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb

msmt

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikací uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

msmt

Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu Všeobecný sanitář.

sprmsk

Jsme členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

pvmsk

Jsme členem Partnerství pro vzdělávání v Moravskoslezském kraji