www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZvládání traumat při práci s lidmi s duševním onemocněním - úvod do problematiky

akreditace MPSV č. 2015/0913-PC/SP/VP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (mimo sociální prevenci),
  • pracovníky v sociálních službách (mimo sociální prevenci),
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Obsah kurzu je zaměřen na problematiku zvládání traumat při práci s lidmi s duševním onemocněním (pracovník v pomáhajících profesích versus klient v náročné životní situaci). Absolvent získá základní orientaci v diagnostických nástrojích pro pracovníky v pomáhajících profesích na zjištění míry ohrožení klienta posttraumatickou stresovou poruchou, včetně rozvoje schopnosti detekovat klíčové symptomy po traumatické události. Na základě získaných poznatků v oblasti detekce symptomů v emocionální a behaviorální rovině chování osob s duševním onemocněním po traumatu se účastníci v druhé části kurzu seznámí se způsoby, jak tyto vědomosti prakticky implementovat do přímé interakce s těmito osobami.

Termín konání:

19. 10. 2017
od 8:00 do 14:55 hodin

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skříčková
Cena kurzu: 900,- Kč
Přihlášení On-line

V rámci semináře obdržíte studijní materiály, malé občerstvení a po úspěšném absolvovaní akreditované osvědčení.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, 558 339 016, mrozkova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!