www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZvládání stresových situací, emocí -
úvod do problematiky

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě),
  • pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů),
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Vzdělávací program je zaměřen na získání nových informací a na porozumění o fungování mozku, jak ovlivňuje naši náladu, emoční reakce a následné chování. Zaměřuje se na subjektivní prožívání jednotlivce, na vnější projevy emocí a následně na proměnlivé či trvalé tělesné projevy. Vzdělávací program vede cíleně k sebeuvědomění vlastních primárních emocí, v jakých profesních situacích a jak často a proč se objevují. Významnou úlohou v programu je rovněž vnímání projevů emocí vrámci profesního komunikačního chování u partnera komunikace. V rámci obsahu budou řešeny konkrétní stresové situace z praxe, účastníci si vyzkoušejí techniky na jejich zvládání simulovanými situacemi. Cílem programu je ukázat funkčnost technik pro eliminaci destruktivního emočního prožívání a motivovat účastníky k jejich využívání.

Termín konání:

15. prosince 2016 od 8:30 do 15:30 hodin
16. prosince 2016 od 8:30 do 15:45 hodin

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec

Lektorka: Bc. Sylva Mihulová
Cena kurzu: 850,- Kč 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • malé občerstvení

 

Přihlásit se můžete pomocí formuláře zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!