www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxSpecifika práce s osobami s duševním onemocněním -
jednotlivé způsoby práce s touto cílovou skupinou -
úvod do problematiky

Program je určen pro: 

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě),
  • pracovníky v sociálních službách.

Hlavním cílem kurzu je pomoci absolventům nejen v efektivní komunikaci s osobou s duševním onemocněním a jeho rodinou,ale rovněž se zorientovat ve sféře sociální péče (spolupráce úřadů, neziskového sektoru, využívání důležitých informačních zdrojů). Účastnící budou rovněž seznámeni s právní legislativou, zejména s otázkami omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, nedobrovolné hospitalizace a etiky a lidských práv ve vztahu k osobám s duševním onemocněním.

Termín konání:

28. listopadu 2016
od 8:30 do 15:45 hodin

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

školící místnost - Bar Flamingo
Staroměstská 278, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skříčková
Cena kurzu: 900 Kč

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • malé občerstvení

Přihlásit se můžete pomocí formuláře zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!