www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPsychiatrické minimum - úvod do problematiky

akreditace MPSV č. 2016/0379-PC/SP/VP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě),
  • pracovníky v sociálních službách (včetně neformálnch pečovatelů),
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Obsah kurzu je zaměřen na tematické okruhy psychiatrických diagnóz, se kterými může být účastník nejvíce konfrontován nejen v pomáhajících profesích, ale také v interakci s okolím v běžném životě. Rozdělení témat kurzu podle klinických kategorií usnadní absolventu se rychle a přehledně zorientovat v problematice duševního onemocnění, naučí se odborně monitorovat a detekovat klíčové symptomy u duševních onemocnění typu deprese, mánie, psychózy, anxiety (úzkosti), agrese, demence, mentální retardace, u panické a obsedantní poruchy a rovněž u hraniční poruchy osobnosti. Na základě získaných poznatků v oblasti detekce symptomů v emocionální a behaviorální rovině chování osob s duševním onemocněním se účastníci v druhé části kurzu naučí tyto vědomosti prakticky implementovat do přímé interakce s těmito osobami (účastníkům budou popsány základní strategické způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním).

Termín konání: 30. května 2016 od 8:30 do 15:30 hodin
31. května 2016 od 8:30 do 16:00 hodin

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna společnosti EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skříčková
Cena kurzu: 1 700,- Kč
Přihlášení Online, emailem (viz formulář níže) nebo telefonicky.

V rámci semináře obdržíte studijní materiály, malé občerstvení a po úspěšném absolvovaní akreditované osvědčení.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 558 339 016, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!