www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxKomunikace s osobami zdravotně postiženými
a v seniorském věku - úvod do problematiky

akreditace MPSV č. 2016/0630-PC/SP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky,
  • pracovníky v sociálních službách.

Cílem tohoto semináře je připravit odborné pracovníky na efektivní jednání s osobami zdravotně postiženými a seniory, které je založeno na oboustranném pochopení. V rámci praktických nácviků si účastníci kurzu osvojí pravidla verbální i nonverbální komunikace, seznámí se s formami komunikace, které brání vcítění a s chybami v percepci druhých. Ve dvojicích absolvují nácvik aktivního naslouchání, vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, různé způsoby kladení otázek v závislosti na jejich funkci apod. 

Termín konání:

20. 10. 2017
od 8:00 do 14:55 hodin

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skříčková
Cena kurzu: 900,- Kč
Přihlášení On-line

V rámci semináře obdržíte studijní materiály, malé občerstvení a po úspěšném absolvovaní akreditované osvědčení.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 558 339 016, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!