www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxEtika a etické kodexy
v práci pracovníků v sociálních službách

akreditace MPSV č. 2014/1377-PC/PP

Program je určen pro:

  • pracovníky v sociálních službách (vč. neformálních pečovatelů).

Pracovník v sociálních službách se seznámí s etickými problémovými okruhy a postupy při jejich řešení, etickými zásadami a pravidly chování pracovníka v sociálních službách. Bude vědět, co je úkolem etiky, její náplní a cílem. Bude znát obsah etického kodexu sociální práce.

Termín konání:

13. 3. 2018
od 8:00 do 15:00 hodin

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: Mgr. Libuše Koppová
Cena kurzu: 960,- Kč
Přihlášení On-line

V rámci semináře obdržíte studijní materiály, malé občerstvení a po úspěšném absolvovaní akreditované osvědčení.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 558 339 016, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!