www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxAsistent/ka, sekretář/ka

Obsahovou náplní kurzu je vedení administrativy, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a další.

Hodinová dotace kurzu::

  • 81 vyučovacích hodin

Úspěšní absolventi získají certifikát - osvědčení MŠMT o rekvalifikaci s celostátní platností.

Zájemci, kteří chtějí absolvovat kurz, musejí splňovat tyto podmínky:

  • ukončené střední vzdělání
  • slušnost a úcta k člověku, komunikativnost a příjemné vystupování

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Cena kurzu: 10 000,- Kč (osvobozeno od DPH)

Pro více informací nás kontaktujte.