www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxREKVALIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ KURZY

Tyto kurzy jsou určeny uchazečům a zájemcům o zaměstnání a také zájemcům z řad veřejnosti nebo zaměstnancům, kteří si potřebují rozšířit či doplnit vzdělání. 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR: 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(v rozsahu 121 vyuč. hodin teorie a 40 hodin praxe)
akreditace Č. j.: MSMT-25195/2017-1/518

obnovujeme akreditaci

Účetnictví s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 161 vyuč. hodin)
akreditace Č.j.: 17741/2017-1/365

obnovujeme akreditaci

 

Re/kvalifikační kurzy s akreditací MPSV ČR: 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (v rozsahu 150 vyuč. hodin)
akreditace č. A2020/1233-PK 

27. 11. 2020 nám byyla udělena nová akreditace, zahájení kurzu plánujeme na přelom ledna/února 2021. Hlásit se můžete již nyní.

 

Re/kvalifikační kurzy s akreditací MZ ČR: 

Sanitář (v rozsahu 100 vyuč. hodin teorie a 80 hodin praxe)
akreditace Č.j.: 50213/2015-5/ONP 

obnovujeme akreditaci

Výstupní doklad:

Po absolvování kurzů a po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží účastníci OSVĚDČENÍ s celostátní platností.

 

Sanitář Sanitář

Rekvalifikace hrazené úřadem práce (pro uchazeče o zaměstnání)

Rekvalifikační kurzy mohou uchazeči o zaměstnání absolvovat formou zvolené rekvalifikace (úřad práce může uhradit náklady spojené s rekvalifikačním kurzem, nevyplácí však uchazeči o zaměstnání podporu při rekvalifikaci). O zvolenou rekvalifikaci musí uchazeč o zaměstnání v dostatečném časovém předstihu (alespoň 14 dnů před zahájením kurzu) osobně úřad práce požádat a zdůvodnit, proč o tento kurz má zájem. U každého uchazeče o zaměstnání se vždy individuálně posuzuje, zda náklady spojené s rekvalifikací úřad práce proplatí nebo ne. Záleží především na uplatnitelnosti uchazeče o zaměstnání na trhu práce.

Bližší informace získáte u svých zprostředkovatelek na příslušném úřadu práce.