www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPRVNÍ POMOC PRO VEŘEJNOST A FIRMY

Základní kurz první pomoci u dětí a novorozenců

Nejste si jisti, jak poskytnout první pomoc dítěti? Chtěli byste se dovědět více o nejčastějších příčinách dětské úrazovosti, jejímu předcházení a řešení případných následků? Znáte nejčastější dětské nemoci? Pokud ne, kontaktujte nás!

Osnova školení:

Teoretická výuka spojená s praktickým nácvikem, např. obecné zásady poskytování první pomoci u dětí, resuscitace, úrazy a jejich prevence, informace o dětských nemocech a odpovědi na konkrétní dotazy.

Hodinový rozsah: 4 vyučovací hodiny
Organizace výuky:

odpolední výuka, zpravidla od 15:30 - 19:00
přihláška on-line

Místo konání: moderně vybavená učebna naší společnosti (mapa)
Lektorské zabezpečení: profesionální zdravotnice
s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxí
Cena: 300,- Kč
podkladové materiály, minerálka, káva, čaj v ceně

Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 558 339 016,
608 821 250 nebo emailem info@edlit.cz

Zásady poskytování první pomoci, prevence, praktické procvičení - pro firmy

Cíl semináře:
- vysvětlení významu laické první pomoci
- překonávání bariér bránících jejímu poskytování
- seznámení s praktickými postupy první pomoci
- právní úprava týkající se první pomoci a případné postihy za neposkytnutí pomoci

Naučte se pomáhat!

Nikdy nevíte, kdy to budou potřebovat Vaši blízcí, nebo se dostanete do situace, kdy budeme mít šanci někomu zachránit život.

Hodinový rozsah: 4 vyučovací hodiny
Organizace výuky: termíny dle Vašich požadavků
a časových možností lektorky
Místo konání: moderně vybavena učebna naší společnosti (mapa)
Lektorské zabezpečení: profesionální zdravotnice
s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxí
Cena: 350,- Kč/osoba
podkladové materiály, minerálka, káva, čaj v ceně

 

ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ PRACOVNÍKY

Prevence dětské úrazovosti + první pomoc

Osnova školení:

1. Novinky v resuscitaci, teorie + praktické procvičení
2. Nejčastější úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc
3. Nejčastější školní úrazy, statistika, prevence, první pomoc
4. Dopravní úrazy dětí, statistika, prevence, první pomoc
5. Sportovní úrazy, bezpečná hřiště, prevence, první pomoc

Hodinový rozsah: 4 vyučovací hodiny
Organizace výuky: termíny dle Vašich požadavků a časových možností lektorky
účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení
Místo konání: moderně vybavená učebna naší společnosti (mapa),
v případě zájmu také vhodné prostory ve Vaší škole!
Počet osob ve skupině: min. 15 osob, max. 20 osob
Lektorské zabezpečení: profesionální zdravotnice
s dlouholetou odbornou i pedagogickou praxí
Cena: 350,- Kč/osoba
podkladové materiály, minerálka, káva, čaj v cen

Projevit zájem o tyto vzdělávací akce můžete online zde, nebo nás neváhejte kontaktovat.