www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxŠetrná sebeobrana

akreditace MPSV č. 2016/0931-PC/SP/VP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky,
  • pracovníky v manažerské, řídící funkci.

Kurz je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek - teoretické východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých frekventantů a praktický nácvik dovedností. V první části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s klientem, vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u uživatele, klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Součástí je i nácvik praktických dovedností v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s uživatelem, klientem ocitá. Filozofií kurzu je těmto situacím předcházet, a když už nastanou, tak je šetrně řešit.

Termín konání:

30. května 2017 od 8:30 do 15:15 hodin
31. května 2017 od 8:30 do 16:00 hodin

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

FAKTUM - Jazyková škola a vzdělávací centrum
Masařská 473/15, 746 01 Opava-Město (mapa)

Lektorka: Bc. Pavel Matula
Cena kurzu: ZDARMA!
 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • jízdné z místa bydliště/pracoviště do místa konání školení a zpět (na základě jízdenek)
  • káva, čaj voda

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Více informací o projektu a přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!