www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxKomunikační dovednosti s cílovou skupinou

akreditace MV AK/PV-287/2017

Program je určen pro:

  • úředníky.

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kompetencí, prohloubení klíčových znalostí a dovedností pracovníků činných ve veřejné správě, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, při adekvátní komunikaci se svými klienty. Jednotlivé cíle: zvýšení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností - verbálních i neverbálních, prohloubení dovedností v oblasti kladení otázek a rozpoznání vhodnějších otázek pro efektivnější práci s klientem, vedení efektivnějšího rozhovoru s klientem, osvojení si dovedností pracovat prostřednictvím rozhovoru s motivací klientů.

Termín konání:

1. a 4. prosince 2017
od 8:00 - 15:00 hodin

Harmonogram výuky: 16 vyučovacích hodin
dvoudenní vzdělávací akce
Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.
Frýdecká 410, 739 61 Třinec (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skřičková
Cena kurzu: ZDARMA!
 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • jízdné z místa bydliště/pracoviště do místa konání školení a zpět (na základě jízdenek)
  • káva, čaj voda

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Více informací o projektu a přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!