www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxKomunikace s osobami zdravotně postiženými
a v seniorském věku - úvod do problematiky

akreditace MPSV č. 2016/0630-PC/SP/PP

Program je určen pro:

  • sociální pracovníky.

Cílem tohoto semináře je připravit odborné pracovníky na efektivní jednání s osobami zdravotně postiženými a seniory, které je založeno na oboustranném pochopení. V rámci praktických nácviků si účastníci kurzu osvojí pravidla verbální i nonverbální komunikace, seznámí se s formami komunikace, které brání vcítění a s chybami v percepci druhých. Ve dvojicích absolvují nácvik aktivního naslouchání, vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, různé způsoby kladení otázek v závislosti na jejich funkci apod. 

Termín konání:

9. března 2017
od 8:30 do 15:25 hodin

Harmonogram výuky: 8 vyučovacích hodin
jednodenní vzdělávací akce
Místo konání

školící místnost - Penzion Pod Kašnou
Zámecké náměstí 43, 738 01 Frýdek-Místek (mapa)

Lektorka: PhDr. Simona Skříčková
Cena kurzu: ZDARMA!
 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

Co účastník vzdělávání získává?

  • akreditované osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu
  • výukové materiály
  • jízdné z místa bydliště/pracoviště do místa konání školení a zpět (na základě jízdenek)
  • káva, čaj voda

Objednávka školení:

V případě zájmu o toto školení nás prosím kontaktujte a my Vám poskytneme více informací.

Více informací o projektu a přehled všech nabízených seminářů naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mrózková, 737 436 820, mrozkova@edlit.cz
Bc. Martina Sikorová, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!