www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V ROCE 2024 Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

 

Termín konání:

úterý, 12. prosince 2023

9:00 - 14:00

Místo konání

Třinec Lyžbice - sál restaurace ZOBAWA

Lektorka:

Ing. Kateřina Běhunčíková

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek,
ČSSZ Ostrava

Cena kurzu:

2 200,- Kč

(v ceně podkladové materiály) 

   

Program semináře:

 

Nemocenské pojištění

 Očekávané změny od 1.1.2024 a dále v průběhu roku 2024

 • Připravované (očekávané) změny v dávkách nemocenského pojištění včetně další elektronizace
 • Elektronizace u karantény.
 • Náhrada mzdy při DPN a karanténě/izolaci v roce 2024
 • Účast na nemocenském pojištění, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu,  dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce. Očekávané změny v účasti na pojištění u dohod o provedení práce v souběhu dohod u více zaměstnavatelů, ohlašování těchto dohod OSSZ  - novinka v povinnostech zaměstnavatele včetně příkladů.
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP,  minimální mzda.
 • Nové tiskopisy, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ,
 • Další změny v roce 2024 dle schvalování legislativy.

 

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základ, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného v roce 2024
 • Výkladové otázky k zavedené slevě na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců v roce 2023 (zkrácené úvazky)
 • Další připravované slevy na pojistném v roce 2024 pro zaměstnavatele.
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu, sazby pro odvod pojistného v roce 2024
 • Odvod pojistného z dohod o provedení práce dle očekávané právní úpravy v roce 2024 na praktických příkladech
 • Refundace náhrady mzdy a pojistného zaměstnavatelům za zaměstnance činné na akci pro děti/mládež – stávající stav a očekávané změny
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy

 

Agenda ELDP, důchodové pojištění

Změny od roku 2024 v agendě ELDP včetně praktických příkladů, výkladové otázky v agendě ELDP, povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, dokládání chybějících dob pojištění do databanky nárokových podkladů, výchovné

 

 

Přihlásit se můžete ZDE

Při přihlášení 3 a více osob z jedné společnosti na stejný seminář poskytujeme slevu 10%

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

 

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!