www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxZměny v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2023

 

Termín konání:

pondělí, 19. prosince 2022

JIŽ PROBĚHLO

Místo konání

STARS Třinec 

Lektorka:

Ing. Kateřina Běhunčíková

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek,
ČSSZ Ostrava

Cena kurzu:

2 000,- Kč

(v ceně podkladové materiály) 

   

Program semináře:

 

     NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

            Změny od 1.1.2023 a dále v průběhu roku 2023

 • Připravované (očekávané) změny v dávkách nemocenského pojištění včetně další elektronizace
 • Příprava zavedení plné elektronizace u karantény.
 • Náhrada mzdy při DPN a karanténě/izolaci v roce 2023
 • Účast na nemocenském pojištění, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, minimální mzda.
 • Nové tiskopisy v roce 2022, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ,
 • Další změny v roce 2023 dle schvalování legislativy.

 

     POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základ, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného v roce 2023
 • Zavedení slevy na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců v roce 2023 (zkrácené úvazky) Další připravované slevy na pojistném v roce 2023 pro zaměstnavatele.
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu, refundace náhrady mzdy a pojistného zaměstnavatelům za zaměstnance činné na akci pro děti/mládež
 • Další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy

       

     AGENDA ELDP, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

 • Změny od roku 2023 v agendě ELDP, povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění

 

      DOTAZY, DISKUSE

 

Přihlásit se můžete ZDE

Při přihlášení 3 a více osob z jedné společnosti na stejný seminář poskytujeme slevu 10%

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

 

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!