www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxAktuality dle zákona o dani z příjmu,
příprava na účetní závěrku 2021

Termín konání:

pondělí, 29. listopadu 2021

9:00 až 14:00 hodin

Místo konání

Třinec, bude upřesněno

Lektorka:

Ing. Dagmar Beránková

auditor, daňový poradce,
soudní znalec v oblasti účetnictví

Cena kurzu:

1 900,- Kč

(v ceně podkladové materiály, drobné občerstvení) 

   

   

Program semináře:

 • Aktuality dle zákona o dani z příjmu, příprava na účetní závěrku 2021

  • Aktuality z účetní a daňové oblasti - stručné připomenutí změn pro rok 2021, zkušenosti z praxe a další užitečné informace
   • zvýšení limitu vstupní ceny u hmotného majetku a mimořádné odpisy
   • zrušení kategorie nehmotného majetku
   • zpětné uplatnění daňové ztráty
   • příspěvek na stravování, stravenky (specifika u homeoffice)
   • antivirus - účetní a daňové aspekty
   • závěr KOOV k online podvodům
   • změny podmínek výplaty podílů na zisku (ZOK)
   • interpretace Národní účetní rady I-42  a I-43
   • aktuální poznámky k silniční dani
   • užitečné pokyny - úrok z prodlení, struktura datové zprávy
   •  
  • Příprava na účetní závěrku

   

  Inventarizace

   • Inventarizace rozvahových účtů
    • Inventarizace dlouhodobého majetku
    • Inventarizace zásob (kompenzace, likvidace)
    • Inventarizace krátkodobého finančního majetku
    • Pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace)
    • Účty kapitálu (obchodní společnosti) a jmění (nestátní neziskové organizace)
   • „Inventarizace výsledkových účtů“
    • Kontrola vazeb nákladových a výnosových účtů
    • Kontrola daňových účtů včetně dotací
    • Srovnání nákladů a výnosů minimálně dvou období
    • Neobvyklá výše na účtech
   • Inventarizace podrozvahových účtů
    • Vysvětlení k čemu, to vlastně slouží
   • Inventarizační rozdíly (ČÚS 007, jejich účtování, vypořádání, opravy v účetnictví)
    • Nedohledané rozdíly – co s nimi

   

  • Některé problémové oblasti dle jednotlivých tříd:
   • Dlouhodobý majetek, účetní odpisy majetku, změny v odpisech dle zákona o daních z příjmů.
   • Zásoby, rozdíl manka a škody na zásobách
   • Časové rozlišení, dohadné účty.
   • Kursové rozdíly
   • Rezervy
   • Smluvní sankce.
   • Výplata podílu na zisku.
   • Podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2021

 

Přihlásit se můžete ZDE

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!