www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxÚčetní závěrka 2022, sestavení daňového přiznání,
potřebné aktuality 2022

 

Termín konání:

úterý, 31. ledna 2023

JIŽ PROBĚHLO

Místo konání

učebna EDLiT s.r.o.

Lektorka:

Ing. Dagmar Beránková
auditorka a daňová poradkyně

Cena kurzu:

2 100,- Kč

(v ceně podkladové materiály) 

   

Program semináře:

Cílem školení je probrat přípravné práce související s účetní závěrkou roku 2022, identifikace chyb při fyzických a dokladových inventarizacích, sestavení přiznání k dani z příjmu 2022 a aktuality, jejichž znalost je potřebná pro dané období.

Přednáška je určena účetní veřejnosti, která se každoročně potýká s posledním výstupem své práce, dle kterého je hodnocena kvalita účetnictví. Nejsou důležité detaily, zda ubytování zaměstnance je účtováno na účet cestovného nebo služeb,    ale kde jsou významné položky vykázány ve výkazech (v daném příkladu je vykázání totožné). Účetnictví se bude do budoucna nadále rozvolňovat, což znamená více znalostí, přemýšlení a kombinací pro účetní.

 

Přednáška bude:

         I. Příprava na účetní závěrku

 • Principy (datum, podpis, zveřejnění, uživatelé)
 • Inventarizace dlouhodobého majetku, kontrola ocenění, nehmotný majetek v účetnictví a pozor na optimalizaci
 • Inventarizace zásob (kompenzace, likvidace), zásoby vlastní výroby – kalkulace vlastních nákladů
 • Krátkodobý finanční majetek, přecenění
 • Pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace)
 • Časové rozlišení, dohady, kursové rozdíly
 • Účty kapitálu u obchodních společností, k čemu slouží odložená daň
 • Srovnání dvou období a neobvyklá výše na účtech, vazby mezi jednotlivými účty
 • Podrozvahové účty
 • Účetní závěrka
 • Audit

  II.  Podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmu
 • „Inventarizace výsledkových účtů“ (jak postupovat při kontrole náplně účtů)
 • Formulář daňového přiznání (vezměte sebou) – bude komentována náplň jednotlivých řádků
 • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

 

        III. Aktuality 2022 (stručně)

 • Nový zákon o účetnictví (stručné informace o funkční měně nebo technickém zhodnocení)
 • Informace o Interpretacích národní účetní rady
 • Zaměstnanecké benefity (kontrola daňových povinností při sestavení přiznání)
 • Převodní ceny (stručná informace – firmy se zahraničním kapitálem)
 • Ostatní aktuality

 

Lektorka: 
Jednatel, auditor, daňový poradce, soudní znalec v oblasti účetnictví

 

Při přihlášení 3 a více osob z jedné společnosti na stejný seminář poskytujeme slevu 10%

 

Kontaktní osoba:

Jana Olszarová, 608 821 250, olszarova@edlit.cz

 

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!