www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxRežim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví (Třinec)

Termín konání:

čtvrtek, 19. listopadu 2020

11:30 až 15:00 hodin

ONLINE

Místo konání

 

Lektorka:

Ing. Halina Novotná

(vedoucí kontrolního oddělní FÚ Třinec)

Cena kurzu:

1 600,- Kč

(v ceně podkladové materiály) 

   

   

Program semináře:

 • Obecná pravidla pro uplatnění režimu
 • Evidence zdanitelných plnění v režimu
 • Status příjemce služby
 • Zatřídění do statistické klasifikace
 • Základní pravidla pro stanovení základu daně, zahrnování vedlejších výdajů do základu daně, hlavní a vedlejší plnění
 • Sazby daně a režim
 • Zálohy a režim
 • Nárok na odpočet daně a režim
 • Opravy v režimu
 • Zpětná registrace k DPH a režim
 • Technické zhodnocení z pohledu režimu
 • Příklady, kdy se režim neuplatní
 • Praktické příklady v režimu

 

Přihlásit se můžete ZDE

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!