www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxPRŮŘEZ ZMĚN A DOPLNĚNÍ VE MZDÁCH PRO ROK 2020 A PŘIPRAVENÉ NOVINKY PRO ROK 2020/2021, VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020/2021

 

Termín konání:

čtvrtek, 3. 12. 2020

9,00 – 13,00 hodin 

Místo konání

ONLINE

Lektorka:

Bc. Elen Vontorková

Cena kurzu:

1 900,- Kč

(v ceně podkladové materiály)

 

Určeno pro: podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se účtováním mezd a personální oblasti

Na školení budete seznámení se změnami Zákoníku práce vyvolaných jeho velkou novelou, především pak novým způsobem výpočtu dovolené od 1. 1. 2021. 

Program semináře:

1. Novela Zákoníku práce s dělenou účinnosti

  • K 30. 7. 2020 – změna v doručování písemností, vysílání zaměstnanců do zahraničí, převod práv a povinností, ostatní změny – změny při vystavování zápočtového listu, změny při výpočtu průměrného výdělku
  • K 1. 1. 2021 – DOVOLENÁ – nový způsob výpočtu nároku na dovolenou – komplexní průvodce, krácení dovolené, převod dovolené z rou 2020, neomluvená absence a dopad na nárok na dovolenou, s praktickými příklady, Sdílené pracovní místo – účel, podmínky, jak pomůže pracovnímu trhu a jak může pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům? Převod práv a povinností při fúzích či změně činnosti
  • Pracovní volno na sportovní tábory

2. EXEKUCE, INSOLVENCE změny výpočtu srážek od 1.4. a od 1. 7. 2020

3. Zaměstnavatel v době koronavirovézápočet OŠ pro nárok na dovolenou, program ANTIVIRUS – chyby v uplatňování nároku, ohled na min. VZ, prominutí pojistného zaměstnavatele, podmínky snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, aj. upozornění na chyby zaměstnavatelů. 

Možnosti ukončení pracovního poměru u osob v ochranné lhůtě

4. Výpočet průměrného výdělku - s ohledem na vystavování Potvrzení pro ÚP

5. Sociální pojištění - sazby pojistného, Program Antivirus A,B a C. Možnosti uplatnění a upozornění na chyby zaměstnavatelů

6. Zdravotní pojištění - sazby pojistného, dodržování minimální VZ, vč. výjimek, povinnosti zaměstnavatelů, kooperace zaměstnavatelů při uplatňování výjimek

 

Součástí semináře jsou praktické příklady a rozsáhlý materiál.

Další informace o připravovaných změnách jsou závislé na průběhu legislativního procesu.

Zdravotní pojištění – sazby pojistného, dodržování minimální VZ, vč. výjimek, povinnosti zaměstnavatelů, kooperace zaměstnavatelů při uplatňování výjimek

Přihlásit se můžete zde

 

Kontaktní osoba:

Bc. Sikorová Martina, 734 582 235, sikorova@edlit.cz

Rádi Vám zodpovíme jakékoliv další dotazy!